Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Proceed Financiële Dienstverlening kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Proceed Financiële Dienstverlening, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Proceed Financiële Dienstverlening hebt verstrekt. Proceed Financiële Dienstverlening kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom Proceed Financiële Dienstverlening (uw) gegevens nodig heeft

Proceed Financiële Dienstverlening verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent. Daarnaast kan Proceed Financiële Dienstverlening uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Hoe lang Proceed Financiële Dienstverlening gegevens bewaart

Proceed Financiële Dienstverlening bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Proceed Financiële Dienstverlening verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Proceed Financiële Dienstverlening worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Proceed Financiële Dienstverlening gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Proceed Financiële Dienstverlening maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Proceed Financiële Dienstverlening bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Proceed Financiële Dienstverlening te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Proceed Financiële Dienstverlening heeft hier geen invloed op. Ids Internet heeft Google geen toestemming gegeven om via Ids Internet verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@proceedfinancieel.nl. Proceed Financiële Dienstverlening zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Proceed Financiële Dienstverlening neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Proceed Financiële Dienstverlening maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Proceed Financiële Dienstverlening verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Jan Procee op via info@proceed-financieel.nl


Proceed Financiële Dienstverlening is als volgt te bereiken:

PostadresLijnbaan 7
8531 JM Lemmer 
VestigingsadresLijnbaan 7
8531 JM Lemmer 
KVK nummer01170144
Telefoon0514 – 569841
E-mailadresinfo@proceedfinancieel.nl


www.proceed-financieel.nl is een website van Proceed Financiële Dienstverlening